Tổng bí thư Lê Khả Phiêu gưỉ thư chúc mừng hãng phim truyện Việt nam\

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập hãng phim truyện Việt nam, ngày 7-6-1999, đồng chí Tổng Bí thư BCHTWĐCSVN Lê Khả Phiêu đã gưỉ thư chúc mừng

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Khả Phiêu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!