Gần 300 ha rừng bị tàn phá, ai chịu trách nhiệm\

Bài báo nêu việc làm tuỳ tiện khi ký hợp đồng khoanh nuôi rừng của Giám đốc lâm trường Bù Nho, Bình phước đã làm 300ha rừng bị thiêu cháy thành tro bụi

Lưu vào:
Tác giả chính: Cao Hùng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
gs
vpl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!