Ngộ độc thực phẩm, do đâu

Ngộ độc thực phẩm đang gia tăng và đáng báo động vì người bán hàng do lợi nhuận mà bất chấp về những quy định an toàn thực phẩm; hơn nữa người dân thiếu kiến thức về an toàn vệ sinh và nhà nước quản lý chưa chặt chẽ

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!