5 tôn giáo lớn trên thế giới\

Trên thế giới hiện có 5 tôn giáo lớn nhất, đó là: Do Tháo giáo, Hồi giáo, ấn độ giáo, thiên chúa giáo và Phật giáo. Do thái giáo, Thiên chúa giáo và Hồi giáo đều thờ một đấng sáng tạo duy nhất, đều là tôn giáo của kinh thánh và cùng một tổ phụ là A-bra-ham...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Diệu Linh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!