Mặt trận Tổ quốc Việt nam qua các kỳ đại hội

ĐH lần thứ I: 31-1-1977 đến 4-2-1977, tại tp.HCM, hợp nhất 3 tổ chức mặt trận: MTTQVN, MTDTGPMNVN và Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình VN, do cụ Hoàng Quốc Việt làm chủ tịch; ĐH2: 12 đến 14-5-1983, tại Hà nội, do kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát làm chủ tịch; ĐH3: từ 2 đến 4-1-1988, tạ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!