30.000 công chức phục vụ 30.000 dân\

Đó là ở công quốc Manaco, sau 50 năm kể từ khi lên ngôi vua 9-5-1949 hoàng tử Rainier đã xây dựng đất nước đến nay không còn một ai thất nghiệp, nhân dân không một ai phải đóng thúê. Đây là đất nước duy nhất được mở rộng thêm lãnh thổ đến 1/5 mà không phải chiến tranh với ai, không làm thực dân cướp...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng, minh Phương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!