Phải cố gắng học vì đất nước, vì gia đình, vì tương lai của chính mình\

Bài phát biểu của Tổng Bí thư trong lễ khai giảng năm học 1999-2000 tại trường THPT Hàn Thuyên, Bắc ninh ngày 6-9-1999

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Khả Phiêu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!