Quốc hiệu Việt nam qua các thời đại: Nhân kỷ niệm 54 năm cách mạng tháng 8 và QK 2-9\

Văn lang (TK1-TK3 TCN), âu lạc (208 TCN), Vạn xuân (năm 544), Đại cồ Việt (968-1053), Đại Việt (1054), Đại ngu (1400-1407), Đại Việt (1428-1801), Việt nam (1802 thời Nguyễn ánh, chính thức vào năm 1804), Đại Nam (1820-1840 thời Minh Mạng), Việt nam DCCH (2-9-1945), CHXHCN Việt nam (2-7-1975 đến nay)...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Huy Hoàng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!