Xây dựng hệ thống chính trị ngày càng mạnh hơn, có hiệu lực hơn\

Bài phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 7, BCHTWĐCSVN của đồng chí Tổng bí thư ngày 9-8-1999, tại Hà nội

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Khả Phiêu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!