Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ V mặt trận tổ quốc Việt Nam

Ngày 27-8-1999, tại Hội trường Ba đình, Hà nội đã khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu lần thứ V MTTQVN, với 621 đại biểu, có 126 đại biểu là người dân tộc thiểu số, 76 đại biểu các tôn giáo, 47 đại biểu là doanh nghiệp tư nhân, 22 đại biểu là người VN định cư ở nước ngoài, 181 đại biểu là nữ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!