Nền kinh tế Thái lan đang phục hồi: Câu chuyện quốc tế\

Bài viết giới thiệu những biện pháp kích thích nền kinh tế của Thái lan đã từng bước phục hồi và vượt qua cơn khủng hoảng. IMF dự đoán sự tăng trưởng là 4 phần trăm

Lưu vào:
Tác giả chính: Văn Lục
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!