Thuỵ điển, đất nước của những cánh rừng tươi đẹp\

Vương quốc Thuỵ điển với 450.000km2, 8,7 triệu dân là quốc gia lớn nhất trong số các nước bắc âu. Trong gần 1 thế kỷ, Thuỵ điển đã biến chuyển từ một nước nông nghiệp thành một nước chỉ có 3 phần trăm lực lượng lao động làm việc trong lĩnh vực này. Thuỵ điển theo chế độ quân chủ lập hiến, có 24 bang...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng, Minh Cường
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!