Người thông thạo 37 ngoại ngữ\

Đó là chàng trai người Nga A-lếch-xan-drơ Xa-bô. Theo anh tiếng Nhật học khó nhất. Hiện anh đang cố gắng học hỏi, nghiên cưú để biết thêm 10 thứ tiếng nữa

Lưu vào:
Tác giả chính: Bách Khoa
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Nga
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!