Tập trung sức lực và trí tụê vào công tác lý luận và tổng kết thực tiễn, sớm có lời đáp đúng những vấn đề nóng hổi đang đặt ra trong cuộc sống\

Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng bí thư Lê Khả Phiêu tại lễ kỷniệm 50 năm truyền thống của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, được tổ chức tại Học viện ngày 28-9-1999

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Khả Phiêu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!