Năm 1999 được mùa lớn\

Sản lượng lương thực năm 1999 ước tính đạt 31 triệu tấn, nếu tính thêm 2,8 triệu tấn màu lương thực quy thóc thì tổng sản lượng là 33,8 triệu tấn. Nông dân cả nước đang lo lắng về giá gạo rẻ trong khi nhà nông đầu tư chi phí cho sản xuất lại cao...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Huân
Đồng tác giả: Nguyễn, Tuấn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!