Cơ quan BHXH xén mất lương hưu của người lao động\

Bảo hiểm xã hội Việt nam trong công văn số 1067 ngày 19-8-1998 đã quy định một cách bất hợp lý về thời gian chi trả lương hưu, mà hơn một năm qua vẫn cứ áp dụng. Có nghĩa là chỉ khi BHXH nhận đủ hồ sơ mới chi trả lương hưu, không truy trả trong khoảng thời gian làm hồ sơ trễ, trong khi đó người lao...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trung Phương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!