Thách thức về môi trường toàn châu á\

Cảnh báo về môi trường khu vực châu á-thái bình dương trong thiên niên kỷ mới nghiêm trọng hơn bất cứ khu vực nào trên thế giới. Đặc biệt là nguồn nước, độ màu mà của đất đai và chất lượng bầu không khí đang ngày càng xuống cấp...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thuý Hân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
mt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!