Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9-1999

Nghị quyết số 11/1999/NQ-CP của phiên họp chính phủ ngày 6 & 7-10-1999 về hợp tác kinh tế quốc tế, tình hình thực hiện kế hoạch 1999 và kt-xh năm 2000, kế hoạch tổ chức thực hiện NQTW7 và tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND các cấp...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!