Dịch vụ sinh con bằng trứng của người khác ở phương Tây\

Trào lưu sinh con bằng trứng của người khác đang phát triển rầm rộ, nó đã tạo ra thị trường hiến trứng, chửa thuê và những người làm dịch vụ này ngày càng tăng đặc biệt là phụ nữ trẻ. Tất cả đều được thực hiện và trở thành hàng hóa, miễn là hai bên đáp ứng được nguyện vọng cho nhau và thanh toán sòn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Duy Hùng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
yt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!