Đại hội lần thứ hai mặt trận tổ quốc Việt Nam (Hà Nội, tháng 5-1983)

Tài liệu gồm các văn kiện của đại hội lần thứ hai MTTQ Việt nam cùng 37 bản tham luận của các tổ chức thành viên ở trung ương và các tỉnh, thành phố... Có danh sách UBTWMTTQVN khóa II

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Uỷ ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: k.nxb, 1984
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 Đ103h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn