Nhập khẩu gỗ rừng\

Nguy cơ nhập khẩu gỗ tại Việt nam do rừng bị tàn phá đã ở mức báo động. Theo dự đoán, trong giai đoạn 1995-2001, việc đóng cửa rừng nghèo đã khiến các doanh nghiệp mỗi năm phải nhập khẩu từ 0,6 - 0,8 triệu mét khối, và tới năm 2005 nhu cầu sẽ tăng lên 2,2 triệu m3...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Chu Thượng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!