Nhân dân các nước đang phát triển có những cống hiến lớn cho nhân loại, phải được bảo đảm đầy đủ quyền con người

Baó trích giới thiệu bài phát biểu của tổng thống An-giê-ri A.Bu-tê-phơ-li-ca tại khóa họp lần thứ 54 đại hội đồng LHQ

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!