Các luật tổ chức nhà nước nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Sách giới thiệu các văn bản pháp luật về tổ chức nhà nước của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm: luật tổ chức Quốc hội, chính phủ, tòa án và viện kiểm sát nhân dân theo Hiến pháp năm 1992

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1993
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.06 C101l
Bản Unknown Checked outHạn: 11-23-2004 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Checked outHạn: 11-27-2004 00:00  Gọi tài liệu này về