Chợ tiền ở Lạng sơn\

Thực tế lâu nay ở tỉnh Lạng sơn đang tồn tại một chợ Tiền, chủ yếu là hoạt động đổi tiền với lượng tiền mặt chu chuyển lớn nằm ngoài sự kiểm soát của tất cả các cơ quan chức năng của nhà nước ở địa phương. Đề nghị ngân hàng nhà nước có biện pháp hướng dẫn địa phương quản lý, hạn chế và loại bỏ chợ đ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thuỳ Vân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!