Thanh tra Bộ tài chính phát hiện 577,2 tỷ đồng quản lý, sử dụng sai chế độ nhà nước\

Đó là con số sau khi thanh tra 62 đơn vị sử dụng công quỹ. Qua đây bộc lộ nhiều nguyên nhân trong quản lý thu chi sơ hở, hơn nữa hiện nay có quá nhiều loại công quỹ và rất nhiều đầu mối. Nhiều quỹ ngân sách dành cho các chương trình mục tiêu đang bị sử dụng lãng phí, kém hiệu quả...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, thu Phong
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Đó là con số sau khi thanh tra 62 đơn vị sử dụng công quỹ. Qua đây bộc lộ nhiều nguyên nhân trong quản lý thu chi sơ hở, hơn nữa hiện nay có quá nhiều loại công quỹ và rất nhiều đầu mối. Nhiều quỹ ngân sách dành cho các chương trình mục tiêu đang bị sử dụng lãng phí, kém hiệu quả