Những trận lũ lớn đã xảy ra ở nước ta: Tư liệu

Thông tin đầy đủ thiệt hại về người và tài sản của các trận lũ lớn ở 3 miền Bắc, Trung, Nam nước ta từ trước đến nay (Trừ cơn lũ lớn vừa xảy ra ở 7 tỉnh miền trung)

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
mt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!