Lịch sử tư tưởng Việt Nam: Sách tham khảo\

Bộ sách có 7 tập, tổng hợp lịch sử tư tưởng Việt nam qua các thời kỳ từ thời Bắc thuộc đến thời Lê-Nguyễn, phản ánh ý thức tập thể cộng đồng của nông dân qua các hội hành hương, truyện thần thoại và tín ngưàng để rồi bước sang tư tưởng triết học của 3 hệ thống tam giáo á đông, cuối cùng để hình thàn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Đăng Thục
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh: NXB. T.P. HCM, 1992
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 181.197 L302s
Bản Unknown Checked outHạn: 08-19-2006 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn