Quy hoạch vùng lúa hàng hóa chất lượng cao ở đồng bằng sông Hồng\

Bài viết của giáo sư nông học về triển vọng của vùng lúa chất lượng cao đồng bằng sông Hồng, đủ sức cạnh tranh với gạo hàng hóa trên thị trường

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Quang Toàn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!