Đông Nam á - Nạn cướp biển vẫn chưa giảm

Khu vực viễn đông và đông nam á trong 18 tháng qua có tới 10 vụ cướp, thiệt hại lên tới 100 triệu USD. Nạn cướp biển hiện nay có xu hướng cướp tàu, trước đây chỉ lấy tài sản của thuỷ thủ đoàn và hàng hóa quý trên tàu. Hiệp hội chủ tàu các nước ASEAN đã ra lời kêu gọi chính phủ các nước có ngay hành...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!