Mỹ Sơn - Hội An di sản thế giới\

Tại phiên họp lần thứ 23 của Uỷ ban Di sản UNESCO, cơ quan đại diện cao nhất của 158 nước thành viên, tại tp.Marrakesh, Ma-rốc, chiều 1-12-1999 đã công nhận thánh đô Mỹ Sơn và đô thị cổ Hội an thuộc tỉnh Quảng nam, Việt nam là di sản văn hóa thế giới. Đây là niềm tự hào, nhưng cũng đặt cho chính quy...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Trung Hiếu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!