Vai trò của Phật giáo trong đời sống chính trị văn hóa và xã hội Lào (từ thế kỷ VIII đến thế kỷ XIX)\

Sách nghiên cứu về vai trò của Phật giáo qua quá trình phát triển lịch sử của đất nước Lào; phật giáo phát triển ở Lào từ lúc du nhập đến thế kỷ 17 với sự đóng góp đối với lịch sử, văn học, nghệ thuật,phong tục tập quán của nhân dân Lào...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Lệ Thi
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 1992
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 294.3 V103t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn