Lũ khẩn cấp trên các sông từ Thừa thiên-Húê đến Khánh hòa

Các báo tập trung thông tin tình hình lũ lụt xảy ra lần thứ hai ở miền trung từ 1-12-1999. Chính phủ đã chỉ đạo khẩn cấp các địa phương phòng chống và khắc phục lũ lụt xảy ra. PTT Nguyễn Công Tạn: Huy động mọi phương tiện cưú hộ không để dân đói, rét, bệnh tật. Bộ trưởng Lê Huy Ngọ: Bằng mọi biện ph...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!