Hội an, Mỹ sơn được công nhận là di sản văn hóa thế giới\

Ngày 1-12-1999 trong phiên họp thứ 23 tại Marrakech, Marốc, Uỷ ban Di sản thế giới đã thông qua 2 di tích của Việt nam: Hội an và Mỹ sơn vào danh sách di sản thế giới của UNESCO. Uỷ ban cũng trích từ quỹ 50.000USD tặng VN để tu sửa 2 di tích nói trên. Hội An ra đời vào khoảng cuối TK16 và phát triển...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Kim Em
Đồng tác giả: Trần, Ngọc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!