Ta lin: Thủ đô nước cộng hòa Extônia

Lịch sử hình thành và phát triển của thành phố Ta lin, thành phố biển bên bờ Đại tây dương

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!