Hoàng đế Lê Lợi chiêu hiền đãi sĩ\

Về thuật dùng người của Lê Lợi, ông luôn trọng người hiền giúp nước.Đắc nhân tâm của Lê Lợi là biết mình biết người mà đối nhân xử thế

Lưu vào:
Tác giả chính: Châu, tấn Thành
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!