Xan Marinô: Thủ đô của Xan Marinô

Thế kỷ 13 một nước CH được thiết lập mang tên của Marinô đã được phong thánh. Năm 1631 nền độc lập của đất nước tí hon này mới được công nhận. Đây là nước CH cổ nhất thế giới hiện nay với số dân khoảng 23.000 người

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!