Tổ chức hòa bình xanh\

Đây là tổ chức bảo vệ môi trường, ra đời cách đây 25 năm, trụ sở đóng tại Amxtécđam, Hà lan. Chuyến xuất quân đầu tiên của tổ chức diễn ra ở cảng Vancuvơ, Canađa ngày 15-9-1971 trên một chiếc tàu nhỏ và 10 chiến sĩ chống lại cường quốc hạt nhân số 1 thế giới là Hoa kỳ......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hải Nam
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!