Bảy điều không nên hỏi khi tiếp xúc với người phương tây\

Tuổi: Họ không muốn khách biết tuổi, nhất là phụ nữ, các cô gái 24 tuổi trở lên, Hôn nhân: là chuyện riêng tư, hỏi việc này là rất mất lịch sự, quá tò mò, Thu nhập: là vấn đề thể diện, vì thu nhập có liên quan đến tài năng và địa vị cá nhân. Không nên hỏi về thu nhập và những gì liên quan đến như tà...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, trung Tri
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!