Cây Mù u\

Cây được trồng nhiều ở đồng bằng Nam bộ, không kén đất, sống cả trăm năm, thân suông thẳng, có nhiều nhánh, khi hết mức phát triển (khoảng 20 năm) cao 12-15m từ gốc tới ngọn, đường kính gốc 20-25cm. Mù u là cây có nhiều công dụng quý, đa năng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, văn Canh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!