Thủ đô dưới mặt nước và hoàng cung xây trên 13.659 cọc gỗ\

Thủ đô Hà lan nguyên là vùng đất trũng cửa sông Amxtéc chảy ra biển, thế kỷ 13 người ta tiến hành đắp đê cải tạo thành đô thị. Chữ Đam có nghĩa là Đê đập. Ngày nay Amxtécđam là thủ đô có địa hình thấp nhất thế giới, 1 tp.dưới nước với trên 100 hòn đảo nhỏ tạo thành. Hoàng cung Hà lan được xây dựng t...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, phong Tạo
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!