Người siêu phàm 40 tuổi biết 56 ngoại ngữ

Anh Ziad Fazah người Libăng sống lưu vong tại Braxin mới 40 tuổi nói được 56 ngoại ngữ. Tiếng mẹ đẻ là Arập, tiếng Anh, Pháp học ở trường, các tiếng khác tự học. Lúc 17 tuổi nói được 54 thứ tiếng. Anh có thể học được 3000 từ của 1 ngôn ngữ trong vòng 2,3 tháng. Nguyện vọng anh muốn làm phiên dịch ch...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!