Những ngày cuối cùng của đồng chí Trần Phú

Đồng chí Trần Phú, sinh 25-08-1903 tại Phú Yên, nguyên quán: huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Đồng chí là Tổng bí thư đầu tiên của Đảng ta tháng 11-1930, đồng chí đã mất ngày 6-9-1931

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!