Thế nào là mũ nồi xanh?

Lực lượng mũ nồi xanh là chỉ quân đội của Liên hợp quốc, mặc dù họ ở nước nào nhưng khi tham gia lực lượng này đều đội mũ nồi màu cờ xanh nước biển nhạt. Lực lượng này được thành lập theo Điều 39 và Điều 43 của Hiến chương Liên hợp quốc...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
LHQ
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!