Ngày 20-12-1999 MACAO trở về với Trung quốc\

Tóm tắt lịch sử một hòn đảo nghèo nàn lạc hậu thành thuộc địa của Bồ Đào Nha từ 1557 và trở thành trung tâm, hải cảng thương mại quan trọng nối liền phương đông và phương tây, và quá trình trao trả Macao về với Trung quốc, lễ trao trả được cử hành tại trung tâm văn hóa Macao đêm 19-12-1999, chấm dứt...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Xuyến
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!