Đảng cộng sản Việt Nam - Các đại hội và hội nghị trung ương\

Sách giới thiệu những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo cách mạng từ khi ĐCS Đông Dương thành lập tới đại hội toàn quốc lần thứ VIII

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Mậu Hãn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998
Phiên bản:Tái bản có sửa chữa và bổ sung
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 Đ106c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn