Thư của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gưỉ đồng bào và đảng bộ các tỉnh vừa bị lũ lụt\

Ngày 18-12-1999, đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã gưỉ thư tới toàn thể đồng bào và đảng bộ 8 tỉnh miền trung và tp.Đà nẵng khen ngợi và cảm ơn đồng bào đã vượt qua khó khăn trong trận lũ lụt vừa qua

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Khả Phiêu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!