Thương mại - Môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam

Sách đề cập tới mối quan hệ giữa thương mại và môi trường, những ảnh hưởng của hoạt động thương mại tác động đến môi trường sống của con người và một số giải pháp nhằm điều hòa giữa tự do hóa thương mại và bảo vệ môi trường ở Việt Nam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Việt Nam. Bộ Thương mại
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 381 Th561m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn