Thủ đô Nhật bản sẽ chuyển về đâu\

Việc chuyển Thủ đô đã được Chính phủ Nhật bản đề cập đã 10 năm nay vì Tô-ki-ô đã quá tải và trong vòng 25 năm tới sẽ có động đất lớn. Có 2 vị trí lựa chọn: một ở phía bắc Tô-ki-ô, đây là nơi được dư luận đồng tình, hai là ở phía tây, đây là nơi coi là an toàn xét về mặt động đất...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Diệu Linh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!