Ai làm trang trại\

Theo số liệu thống kê cả nước có tới 113.000 trang trại với tổng vốn đầu tư 20.000tỷ đồng, trong đó 24,1 phần trăm chủ trang trại là đảng viên. Vấn đề cần đề nghị ở đây là: Đảng viên có được làm trang trại không sẽ được tháo gà...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Chu Thượng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương