Kinh tế thế giới

Ngành đánh bắt cá đang phát triển ở Bra-xin; tại Nhật bản, từ 1-4-2000 thực hiện luật cắt giảm lương hưu; còn chính phủ Inđônêxia sẽ chi 495,8tỷ rupi (66 triệu USD) để trợ cấp cho những người làm việc trong lĩnh vực giao thông công cộng; ở Xingapo vừa khánh thành giai đoạn 1 cảng công ten nơ Paxơ Pa...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!